המייצג, הלקוח והיחסים עם רשויות המס - ינשוף

המייצג, הלקוח והיחסים עם רשויות המס

המייצג, הלקוח והיחסים עם רשויות המס

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2459 משפטים

תקציר העבודה:

חובת הנאמנות של יועץ המס שבה ועולה מעת לעת. בעיקר מתעורר נושא זה מאחר ומעמדם של יועצי המס אינו מוסדר בחוק ייחודי, אלא בסעיף בפקודת מס הכנסה ובכללי אתיקה, אשר רב בהם האין על היש . נתנזון מציין עוד כי חובת הנאמנות של יועץ המס מעסיקה את יועץ המס במהלך עבודתו ובכל אחת מההחלטות והפעולות בהן הוא נוקט מדי יום. ליועץ המס נאמנות כפולה: נאמנות לשלטונות המס, ונאמנות לנישום אשר אותו הוא מייצג.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!