הקשר בין החוסן הבית ספרי לבין מעורבות קהילתית והישגים לימודיים - ינשוף

הקשר בין החוסן הבית ספרי לבין מעורבות קהילתית והישגים לימודיים

הקשר בין החוסן הבית ספרי לבין מעורבות קהילתית והישגים לימודיים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2460 חינוך

תקציר העבודה:

בעבודה זו נבחן את מושג החוסן נעמוד על המהות של חוסן בית ספרי, נבחן את מושג ההישגיות וכן ננתח מהי מעורבות קהילתית וכיצד היא משפיעה. אני סבורה כי מושג החוסן הבית ספרי הינו חשוב מאוד ליצירת אווירה תומכת לימודים וקהילה וכי יש לבחון את השפעתו, את הדרכים כיצד לחזקו ואיך למנף אותו בצורה טוב יותר, ומכאן אני יוצאת לעבודה זאת. לא נבחן בעבודה זאת תוכנית חוסן קיימת, אלא נבחן את מושג החוסן הבית ספרי כפי שהוא מורגש או נתפס על ידי התלמידים כאשר המטרה הסופית היא להציע תוכנית חוסן בית ספרי יותר מובנית ומכוונת. תוכן עניינים מבוא: עמ' 6 סקירת ספרות 1. גורמים המשפיעים על הישגים לימודיים 1.1. גודל הכיתה כמשפיע על הישגים לימודיים: עמ' 8 1.2. גישת המורה כמשפיעה על ההישגים הלימודיים: עמ' 10 1.3. התכונות והמאפיינים הנדרשים מגישות המורה: עמ' 11 1.4. אקלים כיתתי והשפעתו על ההישגים הלימודיים: עמ' 13 2. מעורבות קהילתית 2.1. מהי קהילה: עמ' 16 2.2. הכלה חינוכית וחברתית: עמ' 17 2.3. מעורבות קהילתית בחינוך: עמ' 17 3. חוסן בית ספרי 3.1. מהו חוסן: עמ' 21 3.2. חוסן חברתי: עמ' 22 3.3. חוסן בקרב ילדים ונוער: עמ' 24 4. שיטת המחקר: עמ' 26 4.1. מערך המחקר: עמ' 26 4.2. המדגם: עמ' 26 4.3. משתני המחקר: עמ' 27 4.4. כלי המחקר והמשתנים: עמ' 27 4.5. הליך איסוף הנתונים: עמ' 31 4.6. ניתוח הנתונים: עמ' 31 4.7. אתיקה: עמ' 31 5. ממצאים: עמ' 32 6. דיון וסיכום: עמ' 36 7. המלצות: עמ' 38 רשימת מקורות: עמ' 39

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!