יישוב סכסוכים - אדברסרי אל מול אינקוויזיטורי בסכסוכי גירושין - עקרון טובת הילד - ינשוף

יישוב סכסוכים – אדברסרי אל מול אינקוויזיטורי בסכסוכי גירושין – עקרון טובת הילד

יישוב סכסוכים – אדברסרי אל מול אינקוויזיטורי בסכסוכי גירושין – עקרון טובת הילד

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2468 משפטים

תקציר העבודה:

העבודה תבחן את היתרונות והחסרונות של יישוב סכסוכי גירושין בשיטה אדברסרית אל מול אינקוויזיטורית, מהו התהליך המתאים יותר בישראל ליישוב הסכסוך ועקרון טובת הילד. תוכן עניינים: מבוא: .......................................................................................... עמ' 1 1. סכסוכי גירושין בישראל 1.1. האפשרויות השונות לפתרון סכסוכי גירושין:.................................. עמ' 2 1.2. בתי הדין הרבניים, בתי המשפט לענייני משפחה וסרבנות גט:........ עמ' 3-5 2. השיטה האדברסרית אל מול האינקוויזיטורית 2.1. חסרונות ויתרונות השיטות השונות:.......................................... עמ' 6-9 2.2. השיטה השיפוטית הנהוגה במדינת ישראל:.............................. עמ' 9-12 3. טובת הילד בסכסוכי גירושין 3.1. עיקרון טובת הילד:............................................................. עמ' 13-14 3.2. עקרון המסוגלות ההורית:.................................................... עמ' 14-17 3.3. עקרון חזקת הגיל הרך:........................................................ עמ' 17-19 4. סכסוכי גירושין – אדברסרי מול אינקוויזיטורי 4.1 גישור כגישה מיטבית בסכסוכי גירושין:.................................. עמ' 20-22 4.2. גישור בעולם כתחליף להליך האדוורסרי והאינקוויזיטורי:........... עמ' 22-24 4.3. מגמות בסכסוכי גירושין בישראל:.......................................... עמ' 24-25 דיון וסיכום:............................................................................ עמ' 26-27 רשימת מקורות:...................................................................... עמ' 28-30

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!