יעילותן של אסטרטגיות למידה שונות - ינשוף

יעילותן של אסטרטגיות למידה שונות

יעילותן של אסטרטגיות למידה שונות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2469 חינוך

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את יעילותן של שיטות הוראה שונות במטרה לבחון את השפעתן על מרחב החשיבה והיצירתיות של התלמיד. שאלת המחקר היא – מהי שיטת הלמידה היעילה ביותר - והאם וכיצד מרחב החשיבה והיצירתיות של התלמיד מושפעים מאסטרטגיות ההוראה השונות. תוכן עניינים תקציר: עמ' 3 מבוא: עמ' 4 1. מודלים שונים ללמידה: עמ' 5-9 2. עבודה בקבוצות - יישום המודל של ברונר: עמ' 10-17 3. למידה דיאלוגית: עמ' 18-21 4. הרצאה - הכתבה - הוראה פרונטלית: עמ' 22-26 5. בין הוראה פרונטלית למורכבת: עמ' 27-33 6. מתודולוגיה: עמ' 34-38 דיון וסיכום: עמ' 39-41 רשימת מקורות: עמ' 42-44 נספחים: עמ' 45-47

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!