לקויות למידה והשפעתן על הדימוי העצמי - ינשוף

לקויות למידה והשפעתן על הדימוי העצמי

לקויות למידה והשפעתן על הדימוי העצמי

תאור העבודה:

מק"ט: חינוך

תקציר העבודה:

בעבודה זו אספק סקירה של הספרות על בעיית לקות הלמידה ועל הקשר שלה להישגים האקדמיים של ילדים ומתבגרים וההערכה העצמית שלהם. מטרת סקירת ספרות זו היא לנתח, ולהשוות את המחקרים האחרונים בנושא ולזהות התערבויות אפשריות להתמודדות עם לקות הלמידה. בנוסף, בעבודה זו אציג גם את ההשלכות למחקר עתידי בנושא. ממצאי סקירת הספרות מסוכמים בסיום העבודה. שאלת המחקר - האם וכיצד מושפע הדימוי עצמי בקרב ילדים בעלי לקות למידה, עקב ההישגים האקדמיים שלהם? בעבודה זו, אסקור את הדיון המורכב בבעיה הנ"ל, תוך התמקדות בשאלת המוקד המנחה את סקירת הספרות הזו והיא: מהו הקשר בין לקות למידה, הישגים אקדמיים והערכה עצמית של התלמידים? מצאתי כי חשוב לסרוק ולנתח את המקורות השונים בספרות המספקת את המידע על המתאם בין לקות למידה, הביצועים האקדמיים של התלמידים, ושינויים אפשריים בהערכה העצמית שלהם הנגרמים על ידי לקות למידה, כמו גם הישגים אקדמיים.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!