מדיניות ישראל כלפי מוגבלות שכלית התפתחותית במשפט האזרחי - ינשוף

מדיניות ישראל כלפי מוגבלות שכלית התפתחותית במשפט האזרחי

מדיניות ישראל כלפי מוגבלות שכלית התפתחותית במשפט האזרחי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2473 משפטים

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו תעסוק בשאלת המחקר האם על המדינה להיות גמישה וליבראלית יותר כלפי מוגבלות שכלית התפתחותית במשפט האזרחי במדינת ישראל, 2020-2019? לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם בעל לקות פיזית, נפשית או שכלית קבועה או זמני. כאשר, אותה לקות פוגעת בתפקודו באופן מהותי באחד ויותר מתחומי החיים העיקריים. תוכן עניינים מבוא ______________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – המשפט המצוי _________________________________ עמ' 5-11 פרק 2 – סקירה פסיכולוגית ______________________________ עמ' 12-16 פרק 3 – המשפט המצוי _________________________________ עמ' 17-21 סיכום ומסקנות ______________________________________ עמ' 22-24 ביבליוגרפיה ________________________________________ עמ' 25-27  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!