מהם הגורמים המובילים הורים להתנגד למתן חיסונים לילדיהם? - ינשוף

מהם הגורמים המובילים הורים להתנגד למתן חיסונים לילדיהם?

מהם הגורמים המובילים הורים להתנגד למתן חיסונים לילדיהם?

תאור העבודה:

מק"ט: חינוך

תקציר העבודה:

עבודה זו מטרתה לזהות את הגורמים הממלאים תפקיד בקבלת ההחלטה המושכלת המובילה את סרבני החיסונים בהתנגדותם. אנתח תובנות לגבי גורמים הקשורים להחלטה זו ואנסה למפות את המניעים אשר מסלילים הורה לקבל החלטות מושכלות (או לא) לגבי אי מתן חיסון לילדיו. ראשית אתייחס לסוגיית החיסונים באופן כללי תוך שאסקור את התפתחותו ההיסטורית של החיסון, את הנסיבות הקשות בגנן הוא נצרך ואת מנגנון פעולתו ויתרונותיו. כמו כן אתייחס בהרחבה להתנגדות למן חיסונים, תופעה שאינה חדשה וקרוב לוודאי שגילה כגיל החיסון הראשון. בחלק זה אסקור את שלל הגורמים אשר מובילים את האדם לביסוס התנגדות נחרצת כלפי הראשון, כשתחילה היו אלה בעיקר פחד ודת ואילו כל תקופה ומאפייניה שלה, וכיום נראה כי המאפיינים רחבים ומגוונים אף יותר כפי שיוצג במהלך העבודה. לאחר מכן אגע בפן התיאורטי של ההתנגדות לחיסונים תוך התייחסות מתבקשת למקרה בוחן אקטואלי ורלוונטי- מתן חיסוני הקורונה. באמצעות ניתוח ההתנהלות סביב מגפה זו וסוגיית סרבני החיסונים אבחן את סיבות העומק המובילות לאותה התנגדות תוך התייחסות למושגים כ"פסיכולוגיית המונים", "תיאוריות קשר", "Fake News", רכישת עמדות וכו'. לבסוף אציג את המושג "החלטה מושכלת" ואקשרו לנושא בו עסקינן.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!