מוסיקה קלאסית בגן הילדים כמעודדת אמפתיה בקרב גננות - ינשוף

מוסיקה קלאסית בגן הילדים כמעודדת אמפתיה בקרב גננות

מוסיקה קלאסית בגן הילדים כמעודדת אמפתיה בקרב גננות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2474 חינוך

תקציר העבודה:

מוסיקה על פי ההגדרה היא סוג של אומנות בה האומן מסדר את הצליל והשקט במרחב הזמן. היא כוללת את גובה הצליל, קצב, דינאמיקה, גוון ומירקם. מקור המילה מוסיקה הוא מיוונית: "מוזיק" ופירושה: האומנות של המוזות. מבוא 1. הקדמה 2. מטרת העבודה 3. שאלות המחקר 4. סקירת ספרות - אמפתיה מהי? - אמפתיה בקרב מורים פעילות גופנית וחשיבותה טיפול בתנועה בגן הילדים טיפול בתנועה ואמפתיה 5. השערות המחקר שיטה 1. אוכלוסייה ומדגם 2. שיטת איסוף נתונים 3. נוהל איסוף נתונים תוצאות דיון ומסקנות סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!