מידת האחריות שיש להטיל על אנליסטים - ינשוף

מידת האחריות שיש להטיל על אנליסטים

מידת האחריות שיש להטיל על אנליסטים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2424 משפטים

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את שאלת המחקר - מהי חובת האחריות המשפטית המוטלת על אנליסטים באשר לייעוץ הניתן ללקוחותיהם. המלצות האנליסטים הם מרכיב חשוב בשוק ההון. ציבור המשקיעים מתעניין בהמלצות אלו והן מהוות גורם משפיע ביותר על החלטותיהם כיצד ובמה להשקיע. מחקרים רבים ניסו לבדוק את הקשר בין המלצה למחיר המניה ולא פעם הוכח שיש קשר חיובי בין הגורמים. בעבר היו מקרים רבים בהם נשמעו תרעומות על טעויות באנליזה. טעויות כאלו חוזרות ונשנות אף בימינו, ולא ברור אם הן נעשות במתכוון או בתום לב, אולם בכל מקרה נשאלת השאלה מהי חובת האחריות של אנליסטים אלו כלפי הציבור.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!