מקומה של הוראה דיגיטלית במערכת החינוך בישראל - ינשוף

מקומה של הוראה דיגיטלית במערכת החינוך בישראל

מקומה של הוראה דיגיטלית במערכת החינוך בישראל

תאור העבודה:

מק"ט: חינוך

תקציר העבודה:

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בתחילת 2020, חל שינוי עצום במערכת החינוך. לאחר שנים שבהם התלמידים הגיעו כל יום לבית הספר ולמדו באופן פרונטלי, מגפת הקורונה אילצה את מערכת החינוך לשלב עזרים טכנולוגיים בלמידה ובכך לאתגר את צוות ההוראה בשיטת לימוד מרחוק ובשינוי שיטות החינוך מיסודם. מגפת הקורונה גרמה לסגירת מערכות החינוך לתקופה ארוכה והלימודים נאלצו להיעשות במתכונת ״למידה מרחוק״. מטרתו של המחקר הנוכחי היא לבדוק כיצד הושפעו אנשי סגל ההוראה, המשתייכים למערכת החינוך ה"מסורתית" מהשינוי הדרסטי במער הלימודים, וכיצד הגיבו לצורך שבאימוץ הכלים הטכנולוגיים? האם הסתגלו? האם נתרמו מכך באופן אישי?

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!