עבירת אחריות קפידה - ינשוף

עבירת אחריות קפידה

עבירת אחריות קפידה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2479 משפטים

תקציר העבודה:

בעבודת מחקר זו אבחן את עבירות אחריות קפידה. במשפט הפלילי עבירה של אחריות קפידה, מתייחסת לעבירה שלצורך הרשעת הנאשם מספיק בהוכחת היסוד העובדתי, ללא הצורך להוכיח קיומו של יסוד נפשי, מחשבה פלילית או התנהגות רשלנית של הנאשם שהובילה לעבירה. תוכן עניינים: מבוא _______________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – יסוד נפשי בעבירות אחריות קפידה ___________________ עמ' 5-9 פרק 2 – שינוי חקיקה בדיני העונשין __________________________ עמ' 10-14 פרק 3 – רשלנות בעבירות אחריות קפידה _______________________ עמ' 15-18 פרק 4 – משפט משווה ____________________________________ עמ' 19-20 סיכום _______________________________________________ עמ' 21-22 מקורות ______________________________________________ עמ' 23-26

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!