פסילת ראיות הלכת יששכרוב - ינשוף

פסילת ראיות הלכת יששכרוב

פסילת ראיות הלכת יששכרוב

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2510 משפטים

תקציר העבודה:

פסילת ראיות הלכת יששכרוב. תוכן עניינים – מבוא - עמ' 3 1. חקיקה ופסיקה- 1.1. חוסר הסדר חקיקתי מפורש בדיני הראיות: עמ' 5 1.2. הלכת יששכרוב - לבית המשפט סמכות לבחון כל מקרה לגופו: עמ' 7 1.3. המודל המניעתי בסוגיית הראיות: עמ' 7 1.4. פס"ד שמש – ניסיון להכיל את הלכת יששכרוב בטרם הגשת כתב האישום: עמ' 9 2. רציונאלים, בעד ונגד דוקטרינת הפסילה הפסיקתית- עמ' 10 3. משפט משווה- 3.1. ארצות הברית: עמ' 12 3.2 אנגליה: עמ' 13 3.3. קנדה: עמ' 14 4. שיטת המחקר– עמ' 15 5. השערות מחקר – עמ' 16 6. ממצאים– עמ' 16 7. דיון ומסקנות – עמ' 25 8. סיכום – עמ' 28 רשימת מקורות: עמ' 30

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!