שילוב עולמות תוכן חיצוניים בדפי הכתיבה - ינשוף

שילוב עולמות תוכן חיצוניים בדפי הכתיבה

שילוב עולמות תוכן חיצוניים בדפי הכתיבה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בחינוך
מק"ט: 2484 חינוך

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את חשיבות התנועה ותנתח את שילוב עולמות התוכן החיצוניים בדפי כתיבה, כיצד משלבים ילדים עולם תוכן חיצוני בפעילות הכתיבה שלהם? האם פעילות תנועתית עוזרת לשילוב זה? והאם שילוב זה מטיב עם היכולות שלהם, ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם והמצב הרגשי שלהם – על כך נעמוד בעבודה זאת. נבחן השפעות אלו באמצעות סקירת ספרות ומחקר אישי בקרב תלמידי בית ספר שיתמקד באופן בו משלבים עולמות תוכן חיצוניים, תנועה ומיומנויות כתיבה. תוכן עניינים 1. כתב .....................................................................................................................4 1.1. ההיסטוריה של הכתב .........................................................................................5 1.2. התפתחות קוגניטיבית בשימוש בכתב....................................................................8 1.3. התפתחות קוגניטיבית וגרפו מוטורית....................................................................8 1.4 למידת כתב בילדות.......................................................................................... ...9 1.5. ציורים וכתיבה בגיל הגן.......................................................................................9 1.6. תפיסה חזותית אצל הילדים................................................................................10 1.7. התאוריה של פיאז'ה- התפתחות קוגניטיבית והייצוג הסימבולי...............................11 1.8. כתבי תנועה.......................................................................................................12 1.9. ליקויי למידה בתחום המיומנויות הנרכשות...........................................................13 1.10 שאלת מחקר.....................................................................................................15 2. מתודולוגיה...........................................................................................................16 2.1. אוכלוסיית המחקר.............................................................................................16 2.2. כלי המחקר........................................................................................................16 2.3. השיעורים..........................................................................................................17 3. ממצאים ודיון.......................................................................................................17 3.2. הליך ביצוע הפרויקט.........................................................................................17 3.3. דיון בממצאים...................................................................................................17 4. סיכום ומסקנות....................................................................................................18 5. ביבליוגרפיה.........................................................................................................20 6. נספחים................................................................................................................

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!