תפיסות של צוותים חינוכיים בנוגע לטיפול וחינוך תלמידים מאובחנים בפסיכופתולוגיות בבתי ספר תיכוניים בחינוך הממלכתי - ינשוף

תפיסות של צוותים חינוכיים בנוגע לטיפול וחינוך תלמידים מאובחנים בפסיכופתולוגיות בבתי ספר תיכוניים בחינוך הממלכתי

תפיסות של צוותים חינוכיים בנוגע לטיפול וחינוך תלמידים מאובחנים בפסיכופתולוגיות בבתי ספר תיכוניים בחינוך הממלכתי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחינוך
מק"ט: 2456 חינוך

תקציר העבודה:

עבודת סמינר זו תעסוק בבחינה של תפיסות מורים ומורות בבתי ספר ממלכתיים בנוגע לשילוב, טיפול וחינוך של תלמידים בגיל ההתבגרות המתמודדים עם משברים נפשיים ובפרט עם דיכאון, אובדנות וחרדה. תוכן עניינים מבוא.......................................................................................................................................1 סקירת ספרות .........................................................................................................................2 שיטה....................................................................................................................................10 ממצאים................................................................................................................................12 דיון.......................................................................................................................................19 ביבליוגרפיה...........................................................................................................................25 נספחים.................................................................................................................................30    

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!